เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

ประวัติโรงเรียนพ.ศ 2562 | ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนประภัสสรวิทยา

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประจำปี 2562 ขบวนแห่เทียนพรรษา จัดโดยสมาคมยุวพุทธ จ.ชลบุรี


พ.ศ 2561

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ว่า เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา


พ.ศ 2560

โรงเรียนเริ่มมีการใช้อาคารเรียนหลังใหม่เป็นอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีห้องเรียนหลักสูตร MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 6 ห้อง หลักสูตร IEC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับตราพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561-2563 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


พ.ศ 2559

โรงเรียนได้ขยายปรับปรุงพื้นที่โดยเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ห้องเรียนหลักสูตร MEP และ IEC ห้องสมุดทันสมัย 2 ชั้น ภายในแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและทักษะการศึกษาเรียนรู้ เช่น Kids โซน โซนคอมพิวเตอร์ โซนภาพยนตร์ โซนห้องประชุม ภายในอาคารมีห้องปฎิบัติการต่าง ๆ อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฎิบัติการอิเล็คโทน ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาฑิต นาฎศิลป์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องภาษาจีน ห้องปฎิบัติงานช่าง ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ห้องประชุมโปรเจ็คสตูดิโอ รวมทั้งสำนักงานธุรการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และ Student mart


พ.ศ 2558

ด.ช.กองคลัง โพธิรักษ์ ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ รางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” ของการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งยุวพุทธิกสมาชิกสมาคมชลบุรีร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินการ ส่วนทางด้านการส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดภาพยนต์สั้น ในกิจกรรม Thailand ICT Youth Challenge 2015 จากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล 2 ถึง 3 โครงงานเรื่อง นมมหัศจรรย์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) และได้รับรางวัลเหรียญเงิน โล่และเงินรางวัลของกรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 35 ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)


พ.ศ 2557

รางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” ของการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งยุวพุทธิกสมาชิกสมาคมชลบุรีร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินการส่วนทางด้านการส่งเสริมวิชาการกับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง “เขย่าเพื่อเปลี่ยน” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์วิทนาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร ก่อนสิ้นปี 2557 โรงเรียนสูญเสียท่านอาจารย์อาวุโสงานธุรการ – การเงิน อาจารย์ทัศนีย์ บำรุงราษฎร์ ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557


พ.ศ 2556

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ คือการปรับภูมิทัศน์รูปโฉมใหม่ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 ได้แก่ การเริ่มใช้โรงอาหารใหม่ทันสมัยในปีนี้ก่อน,การปรับแต่งอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา (อาคาร 8) ปูกระเบื้องพื้นห้อง,ทางเดิน,ม้านั่ง,บันได ให้สะอาดสวยงามยิ่งขึ้น เป็นต้น


พ.ศ 2555

ปีนี้โรงเรียนสูญเสียกรรมการบริหารโรงเรียน รศ.ดร.โชติ เพชรชื่น ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยโรคมะเร็งร้าย ณ วันที่ 13 มกราคม 2555 นับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ


พ.ศ 2554

ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาทุกระดับรอบสามและได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนประภัสสรวิทยา จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


พ.ศ 2551

ปรับปรุงอาคารอนุบาลโดยสร้างอาคารเตรียมอนุบาลหลังใหม่ โรงอาหารและปรับปรุงอาคารเรียนเก่าให้มีความสวยงามและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเริ่มใช้หลักสูตรสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น และในปีเดียวกันโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยกระทรวงศึกษาธิการ


พ.ศ 2549

ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม, สระว่ายน้ำ และเครื่องแบบ และได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา รอบสอง โดย สมศ. เป็นรุ่นแรก และผ่านเกณฑ์ประเมินทุกมาตรฐาน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมโครงการวิจัยทดลองรูปแบบการเรียนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสำนักงานเลขาธิการสถานการศึกษา (สกศ.)


พ.ศ 2543

วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2543 โรงเรียนรับการตรวจสอบคุณภาพ และผ่านการประเมินทุกระดับชั้นได้รับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ


พ.ศ 2527

ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของการศึกษาสายอาชีพได้สอดรับการเปลี่ยนแปลงด้าน อุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออกจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีขึ้น เพื่อรองรับนักเรียน ม.3 และในขณะเดียวกัน นักเรียน ม.ปลาย เริ่มน้อยลง พร้อมทั่งทดลองใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2533


พ.ศ 2524

เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมห้องเรียนทั้งหมด 52 ห้องเรียน ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2524 (ม.4 - ม.6)


พ.ศ. 2511 ปีก่อตั้ง

คุณชิตและคุณพะเยาว์ ตันประภัสร์ บุพการีของคณะผู้บริหาร เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ ให้บุตรหลานได้ใช้ความรู้ ความสามารถมาอำนวยประโยช์และพัฒนาสังคม เปิดทำการสอนตั้งระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียน 152 คน มีอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 1)บนเนื้อที่ 9ไร่ 85 ตารางวา พศ. 2512 - 2516 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นลำดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้สร้างอาคารเพิ่ม 2 หลัง อาคาร 7 อาคารอนุบาล และต่อเติมอาคาร 1 เป็น 3 ชั้น รวม 26 ห้องเรียน ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 จากหลักสูตรเดิม (ป.7 - ม.ศ.3) เป็น (ป.6 - ม.3)