เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.


คณะกรรมการดำเนินงาน


ดร.ชลกร ตันประภัสร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์

รองผู้อำนวยการ

นางสุดใจ วิริยะบุญ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายประนต แสงไพบูลย์

หัวหน้างานบริการ

นายเกษม ธรรมรังษี

หัวหน้างานกิจกรรม

นายอรุณ วันอารีย์

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวอรัญญา สิงห์เกิด

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวสุกัญญา มั่นใจ

ผู้รับผิดชอบงานวิชาการระดับอนุบาล

นางสาวดวงธิดา ทองแก้ว

ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม-บริการ ระดับอนุบาล ครูประจำชั้น MEC 1

นางสาวโสพิศ ศศิธร์

ผู้ประสานงานส่งเสริมการศึกษาครูประจำชั้น ป.4/2

นางสาวสุวรรณี ทองเขียว

ผู้รับผิดชอบระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา