เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

WELCOME TO PBS


เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี (ปภส.) เป็นโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 เป็นระยะเวลา 55 ปีในปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความสามารถพร้อมสู่การเป็นพลโลก มีความเป็นสากล และมีสมรรถนะสู่การทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นคง โดยมีปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย

อ่านต่อ


We promise to take care of our students and deliver the best.

"Education is not the learning of fact, but the training of minds to think."

" การศึกษาไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ข้อเท็จจริง แต่เป็นการฝึกให้คิด "

- Albert Einstein -

กิจกรรมของโรงเรียน


{{ item.activity_datein}}
{{ item.activity_name}}
ดูทั้งหมด

ปฏิทินโรงเรียน


{{row.ACTIVITY_SUBJECT}}

{{row.ACTIVITY_DATE}}

{{row.ACTIVITY_DATE}} - {{row.ACTIVITY_DATEOUT}}

ข่าวประชาสัมพันธ์


{{ item.blog_date}}
{{ item.blog_title}}

ครบรอบ 55 ปี ประภัสสร

30 Facts โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

รับชมเพิ่มเติมได้ที่

PBS CHANNEL