เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

WELCOME TO PBS


เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี (ปภส.) เป็นโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 เป็นระยะเวลา 51 ปีในปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความสามารถพร้อมสู่การเป็นพลโลก มีความเป็นสากล และมีสมรรถนะสู่การทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นคง โดยมีปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย

อ่านต่อ


We promised to take care our student and delivered the best.

" The best way to predict the future is to create it "

" การพยากรณ์อนาคตที่แม่นยำที่สุด คือการสร้างมันขึ้นด้วยมือของพวกเราเอง "

- Abraham Lincoln -

กิจกรรมของโรงเรียน


{{ item.activity_datein}}
{{ item.activity_name}}
ดูทั้งหมด

ปฏิทินโรงเรียน


{{row.ACTIVITY_SUBJECT}}

{{row.ACTIVITY_DATE}}

{{row.ACTIVITY_DATE}} - {{row.ACTIVITY_DATEOUT}}

Youtube

PBS CHANNEL


High Scope กับความคิดเห็นของผู้ปกครอง

มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม

รับชมเพิ่มเติมได้ที่

PBS CHANNEL