เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์เอกลักษณ์

โรงเรียนแห่งการสร้างสรรค์ภาวะผู้นำ


สัญลักษณ์


ป.ภ.ส. เป็นสัญลักษณ์แทนชื่อโรงเรียนประภัสสรวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ป.ภ.ส. เขียนไขว้กันอยู่ในสามเหลี่ยมรองด้วยราชพฤกษ์ หมายถึง ระเบียบ วินัย ความรู้ และคุณธรรม ล้อมรอบด้วยวงกลมแสดงถึงเกียรติยศ แสงสว่างวิชาการที่มีประกายเจิดจ้าแสดงถึงความรุ่งเรืองเคียงคู่กันเสมอไป


สีประจำโรงเรียน

สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความเป็นธรรม

สีแดง หมายถึง การต่อสู้ ที่เข้มแข็ง และอดทน


ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการศึกษาปี 2556