ปกหนังสือ


เนื้อเรื่องย่อ :

เรื่องเหล่านี้เราแก้ได้ด้วยการสั่งสมบุญ เพราะบุญ คือ เกราะคุ้มกันภัยที่ดีที่สุด ขอให้จดจำหลักข้อนี้ไว้พัฒนาไปสู่ความเป็นอารยะในตน คือ ทำทานเป็นร้อยปี ไม่เท่ากับการถือศีลแม้นเพียงครั้งเดียว ถือศีลตั้งร้อยปี ไม่เท่ากับการได้ฌาน แม้นเพียงไก่กระพือปีก ผู้ใดเข้าฌานเป็นร้อยปีและไม่เสื่อม บุญวาสนายังน้อยกว่าผู้ที่เพ่งเห็นกระบวนการเกิดเป็นร่างกายตัวตนจิตใจ แม้จะเพ่งเห็นเพียงชั่วขณะจิตก็ตาม.

Download e-book