ปกหนังสือ


เนื้อเรื่องย่อ :

หัวเรื่อง : สีสันในอาหาร คำอธิบาย : สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์ ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม : มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คำสำคัญ : ขนมหวาน, วัตถุเจือปนอาหาร, สีผสมอาหาร, ลูกกวาด, สีสังเคราะห์, อาหาร, เครื่องดื่ม, ไอศกรีม, สีธรรมชาติ

Download e-book