บ้านใหม่ของตุ้งติ้ง

เนื้อเรื่องย่อ :

เด็กและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของการพัฒนาสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การอนามัยโลกจึงได้รณรงค์ในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ในปี 2546 ภายใต้คำขวัญ "Shape the Future of Life : Healthy Environments for Children" ซึ่งในภาคภาษาไทยคือ "สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส เด็กไทยแข็งแรง" กรมอนามัยจึงได้มีโครงการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือสำหรับเด็กที่ เน้นหนักในเรื่องเด็กและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

Download

Special Offer