เรื่องเล่า ปากขวด

เนื้อเรื่องย่อ :

ในบางที สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่เรา หากแต่เป็นมุมมองรอบข้างและสิ่งแวดล้อมต่างหากที่แปรเปลี่ยนไป...

Download

Special Offer