ปกหนังสือ


เนื้อเรื่องย่อ :

เมื่อพูดถึงปรัชญา หลายคนมักคิดว่าปรัชญาเป็นเรื่องน่าเบื่อ หรือหากไม่แล้วก็ต้องเป็นเรื่องไกลตัวเข้าใจยาก ซึ่งถึงแม้จะจริง แต่ทว่าก็คงไม่จริงทั้งหมด เพราะยังมีแนวคิดทางปรัชญาอีกไม่น้อยที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวใกล้ตัวอย่างเช่นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา โดยเฉพาะปรัชญาของ อัลแบร์ กามูส์ (Albert Camus) ที่เน้นให้เห็นถึงความธรรมดาสามัญของมนุษย์ ผู้ต้องพยายามต่อสู้ดิ้นรนใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความไร้เหตุผล ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตที่ดูไร้ค่าได้กลับมามีความหมาย มีคุณค่า และมีความสุขในที่สุด ข้าพเจ้าเห็นว่าแนวปรัชญาของกามูส์ นั้นสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ นี้ กอปรด้วยข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่า ปรัชญาไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงได้ยาก จึงได้เรียบเรียงสาระสำคัญในปรัชญาของ กามูส์ มานำเสนอใหม่ในรูปแบบ ความเรียง พร้อมภาพประกอบวาดมืออย่างง่าย ๆ เท่าที่ข้าพเจ้าพอจะวาดเองได้

Download e-book