เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม

เนื้อเรื่องย่อ :

เรื่องราวและเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงกฎแห่งกรรมและโลกหลังความตาย ที่มาของเนื้อเรื่องทั้งหมดได้เค้าโครงมาจากเหตุการณ์จริงทั้งของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์และผลที่จะได้รับในการกระทำของตนเอง "กรรม" คือการกระทำ กรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเกิดในอดีตชาติ แต่มันอาจจะเกิดภายในชาตินี้หรือเพิ่งผ่านพ้นมาได้ไม่นานเพียงเราระลึกไว้ทุกครั้งว่าเราทำอะไรมาบ้างในแต่ละวันที่ผ่านมาแก้ไขกรรมจากการกระทำที่ผ่านๆมา โดยการไม่ทำกรรมเดิมซ้ำอีก ระลึกไว้ให้เสมอๆ กรรมนั้นจะค่อยๆ ลดลง เพราะเรานั้นมี สติ พิจารณาในสิ่งที่ทำ พิจารณาให้เกิดปัญญา เพราะปัญญาจะหยุดการกระทำของเราเมื่อเราจะกระทำกรรมชั่ว สติ จะทำให้เรานั้นเกิดความละอายต่อสิ่งที่เรากำลังจะลงมือกระทำ จากนั้นการกระทำที่ก่อให้เกิดกรรมชั่วจะลดลงเพราะเรามีสติ เมื่อทำแบบนี้ มีสติแบบนี้ หยุดการกระทำของตนเองได้แบบนี้ กรรมชั่วที่มีก็จะลดลงไป เพราะเราระลึกได้ มีสติอยู่ การหยุดทำกรรมชั่วก็จะเกิดขึ้น และจะหยุด “กรรม” ที่เกิดจากการกระทำของเรา.

Download

Special Offer