ปกหนังสือ


เนื้อเรื่องย่อ :

หนังสือ "ตีนถีบ8 ท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ไปกับ คู่หู ขวางนรก" สะเล้เฮฮา...ท่องเที่ยวคู่ไปกับ สองคู่หู ขวางนรก และ ผองเพื่อน..... ตอน เกาะเกร็ด...เฟ็ดเฟ่...ฝุดฝุด.... เด็กและสตรีมีครรภ์ ควรเขย่า ขวดยา และ อ่านฉลากให้เข้าใจ ก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้

Download e-book