คติธรรมแห่งชีวิต

เนื้อเรื่องย่อ :

รวมเล่มผลงานธรรมนิพนธ์ ๖ เรื่อง การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข ความจริงแห่งชีวิต ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ รักษาใจยามป่วยไข้ ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ ความจริงแห่งชีวิต : บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง จัดแบ่งเนื้อหาเรียงเป็นบทตอนให้สัมพันธ์กับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มุ่งหน้าสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้ดีงามมีความสุข โดยอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

Download

Special Offer