ตำแหน่งว่าง


ลำดับ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
จำนวนตำแหน่ง
วันที่ประกาศ
1 ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.ตรี 2 4 เม.ย. 62
2 ครูสอนภาษาจีน ป.ตรี 1 4 เม.ย. 62
3 ครูสอนภาษาไทย ป.ตรี 1 4 เม.ย. 62
4 ครูสอนคณิตศาสตร์ ป.ตรี 2 4 เม.ย. 62
5 ครูสอนคอมพิวเตอร์ / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ป.ตรี 1 4 เม.ย. 62
6 ครูการศึกษาพิเศษ ป.ตรี 1 4 เม.ย. 62