กิจกรรมของโรงเรียน


เข้าร่วมประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี

Music Class กับ ครูเจน

เรียนรู้แบบ PBL

รางวัลแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

เด็กๆ ช่วยเหลือตนเอง

English Class with T.Glenn

งาน Bankok auto salon 2019

รางวัลแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ศุกร์หรรษากับวิทยาศาสตร์

เด็กดีมีวินัยและคุณธรรม

เมนูเด็ดประภัสสร

ไก่ทอดของหนู

วิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์

ประชุมสภานักเรียน

ฝึกตีปิงปอง

ทักษะอาชีพ ช่างจักรยานยนต์

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM To STEAM สำหรับครูโรงเรียนเอกชน

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปี62

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

มอบรางวัลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

กระบวนการเชิงละครพัฒนาทักษะทางสมอง

ต้มยำของเหล่าเชฟวัยรุ่น PBS

เด็กประภัสสรชอบทำครัว

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

เด็กเตรียมอาชีวศึกษา

การป้องกันภัยการใช้รถตู้

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดี

ศุกร์หรรษา นันทนาการ

ศุกร์หรรษากับพี่แทนแทน

คณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีมานิเทศโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 62

พิธีเปิดโครงการ 5ส ปี62

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 62

ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล

วันงดสูบบุหรี่โลก 62

กิจกรรมสร้างสรรค์กับ Teacher Peter