พิธีไหว้ครู 2561


วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
โรงเรียนประภัสสรวิทยา จัดพิธีไหว้ครู
เพื่อให้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน มากราบไหว้ครูบาอาจารย์อันเป็นที่รัก และน้อมจิตถึงพระคุณที่เคยได้อบรมสั่งสอนมา
โดยกิจกรรมเริ่มจากการตักบาตรอาหารแห้ง
และต่อด้วยพิธีไหว้ครู ในหอประชุม ลีลาวดี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่