ประกวดทำพานไหว้ครู 2561


วันพุธที่ 19 ธ.ค. 2561 นักเรียนทุกระดับชั้นส่งตัวแทน ร่วมมือร่วมใจกัน ประกวดทำพานไหว้ครู ของแต่ละระดับชั้น โดยตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่