ตรวจสุขภาพช่องปาก


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรม สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา และจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนประภัสสรวิทยา
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่