ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ


วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2561

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (สัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ) ปี 2561 โดยดร.ชลกร ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี เข้าร่วมงานพิธีเปิดด้วย

รวมถึง ครูเกษม ธรรมรังษี ได้พานักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระยาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมสำนึก ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ณ พระตำหนักราชินี (ตึกแดง)
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่