น้อมรำลึกพ่อ ร.9


เนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือรัชกาลที่ 9

และยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จึงจัดกิจกรรมแสดงความรำลึกถึงรัชกาลที่ 9

และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม สำนึกในหน้าและและความรับผิดชอบของตน

ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่