ทดลอง ไข่จม ไข่ลอย


ความรู้ที่ได้จากการทดลอง : ความหนาแน่นของไข่ไก่มากกว่าความหนาแน่นของน้ำ น้ำจึงไม่สามารถพยุงไข่ไก่ให้ลอยขึ้นได้ แต่เมื่อใส่เกลือลงในน้ำ

ไข่ไก่สดใบเดิมจะลอยสูงจากก้นบีกเกอร์ เนื่องจากน้ำเกลือมีความเข้มข้นมากกว่า หรืออีกนัยหนึ่งคือ

มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำธรรมดา ไข่ไก่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเกลือจึงสามารถลอยขึ้นได้

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่