Kids & Parent Day Camp 2018 (Parent Camp)


ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรรม Kids & Parent Day Camp 2018 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค 61 แบ่งเป็นฐานกิจกรรมเก็บคะแนน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฐาน

ไปพร้อมกับน้อง ๆ เพื่อนำคะแนนของแต่ละสีไปรวมกัน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ขอรวมภาพประทับใจจากกิจกรรมที่ผู้ปกครองแท็กเพจโรงเรียนมาค่ะ

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่