มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ


เช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรม

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน้าเสาธงขึ้นเพื่อ

สร้างกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนได้เห็น

โดย ดร.ชลกร ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นผู้มอบรางวัลของกลุ่มสาระศิลปะ

โดยแบ่งเป็น 3 โครงการการประกวด

1.งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)

2.งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ระดับประถมศึกษา)

3.โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (สัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ) ณ พระตำหนักราชินี (ตึกแดง) อ่างศิลา

ฝึกซ้อมโดย ครูเกษม ธรรมรังษี และครูสุมาลี วงษ์อินทร์

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่