กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561


กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561

เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจและได้สืบสานวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป ภายใต้แนวคิด "สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมพอเพียง"

และมีการประกวดขวัญใจ PBS VOTE รวมถึงการประกวดหนูน้อย+หนุ่มน้อย นพมาศ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึง ระดับมัธยมศึกษา

เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจและได้สืบสานวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป ภายใต้แนวคิด "สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมพอเพียง"

และมีการประกวดขวัญใจ PBS VOTE รวมถึงการประกวดหนูน้อย+หนุ่มน้อย นพมาศ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึง ระดับมัธยมศึกษา
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่