ประกวดกระทง STEM


"สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เด็ก ๆ ใช้วิชา STEM ในการออกแบบและประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ฝึกฝนการพรีเซ้นต์ผลงานของตนเอง ถึงที่มาของการออกแบบ

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่