ทดลอง เนินน้ำ


 

ได้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องผิวของน้ำ ที่มาของการเกิดเนินน้ำ

.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่