ทดลอง น้ำ ทราย น้ำมัน


การทดลองเรื่อง น้ำ ทราย และน้ำมัน เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง จมและลอย ของของวัตถุและของเหลว
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่