โครงการฝึกอบรมผ้าบาติก


วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย. 2561 นายสุเมธ ไพสิฐเศวต รองนายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียนจากโรงเรียนประภัสสร ที่ร่วมโครงการฝึกอบรมผ้าบาติก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่