วันวชิราวุธ วันสำคัญลูกเสือไทย


เช้าวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่