กิจกรรมกลางแจ้ง


เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะทางด้านร่างกายเคลื่อนไหว + จังหวะ และฝึกความอดทน รู้จักสังเกต รวมถึงเรียนรู้สภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัว

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่