เปิดเทอมภาคเรียนที่2 วันแรก


เช้าวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 2561 เป็นวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2

ของนักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา

บรรยากาศการเข้าแถวพบปะระหว่างผู้อำนวยการกับนักเรียน

และครูประจำชั้น เต็มไปด้วยรอยยิ้มต้อนรับวันใหม่