ปิดค่าย OCTOBER CAMP ชั้นอนุบาล


ค่าย October Camp 16 - 30 ต.ค. 2561 การเรียนรู้ในระหว่างปิดเทอม เด็กๆ

จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมและสนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ

นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน และปิดท้ายความสนุกของค่าย ด้วยการทัศนศึกษา

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่