วันพระเจ้าตากสินมหาราช


จังหวัดชลบุรีได้จัดงาน “วันพระเจ้าตากสินมหาราช” อย่างสมพระเกียรติ

โดยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีเดินขบวนแห่

ในวันที่ 28 พ.ย. 2561

จังหวัดชลบุรีได้กำหนดจัดงานพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และพระวีรกรรมอันหาญกล้าของพระองค์ท่าน ณ บริเวณลานพระรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าวัดใหญ่อินทาราม

( พระอารามหลวง ) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่