ชนะเลิศแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์


การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองในอนาคต

ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัด ชลบุรี

โดย: ด.ญ.สัจวรรณ ณะอำภัย ครูที่ปรึกษา : นายเกษม ธรรมรังษี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่