มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

เข้าร่วมงาน แข่งขันกีฬามหาสนุก

Kids’ Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

การแข่งขัน balance bike มี 3 รางวัล

รางวัล ที่ 1 ด.ช.รัชศักดิ์ ไร่หินถ่วง

รางวัล ที่ 2 ด.ช.ศุภกิตติ์ วงค์วรรณะศิริ

รางวัล ที่ 3 ด.ญ.พิชญาดา ทองแจ้น

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่