มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ


เช้าวันพุธที่ 7 พ.ย. 2561

ดร.ชลกร ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา

ให้เกียรติมอบรางวัลเพื่อเชิดชูความสามารถ

ของ ด.ญ.สัจวรรณ ณะอำภัย ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

ชนะเลิศแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย อพวช

ภายใต้การฝึกซ้อมของ ครูเกษม ธรรมรังษี

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่