มอบเกียรติบัตรประกาศความดี


แผนกอนุบาลจัดโครงการรุ้ง 7 สี ความดี 7 อย่าง

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักการทำความดีง่าย ๆ สม่ำเสมอ

จึงมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เด็ก ๆ ที่ทำความดี

และยังเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน ๆ อีกด้วย

ในวันที่ 6 เดือน พ.ย. 2561

.

อีกหนึ่งรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับวันนี้คือการมอบเหรียญและสายสะพาย

ให้กับน้องแมนยู หรือ ด.ช.กฤติพงศ์ ไทยประเสริฐ

นักเรียน ชั้นอ.1 ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา

ที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคอีสาน

ของการจัดประกวด Top Model Thailand 2018

และเข้าชิงรอบไฟนอล วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

เป็นกำลังใจให้น้องแมนยูกันด้วยนะคะ

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่