KT OCTOBER CAMP เข้าครัวตัวน้อย


ค่าย October Camp 16 - 30 ต.ค. 2561 การเรียนรู้ในระหว่างปิดเทอม เด็กๆ จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมและสนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ

นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน และปิดท้ายความสนุกของค่าย ด้วยการทัศนศึกษา

.

Cooking Class เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเข้าครัวง่ายๆ

มีเมนูไข่ครก และ ไก่ทอดน้ำปลา

ให้เด็ก ๆ ได้ลองทำขั้นตอนง่ายๆ ด้วยตนเอง

และได้ชิมอาหารที่ตนเองทำ

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่