ทำบุญกฐินสามัคคี


ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคโนชลบุรี

ดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดโกมุทรัตนาราม อ่างศิลา จ.ชลบุรี

ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
.
ดูภาพเพิ่มเติม