พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช


คณะครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น ที่ผ่านมา

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่