ปิดค่าย October Camp ชั้นประถมศึกษา


ค่าย October Camp 1 - 19 ต.ค. 2561 การเรียนรู้ในระหว่างปิดเทอม เด็กๆ จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมและสนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ฝึกทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ภาษาไทย STEM ภาษาจีน และปิดท้ายความสนุกของค่าย ด้วยการทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
.

.

เพิ่มเติม