SPORT DAY KT 2018 WEEK2


แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม กีฬาสี แข่งขันกันภายในแผนกอนุบาล โดยจัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ ในเดือนกันยายน 2561
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่