SPORT DAY KT 2018 WEEK4


แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม กีฬาสี แข่งขันกันภายในแผนกอนุบาล โดยจัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ ในเดือนกันยายน 2561

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่