รางวัลรองชนะเลิศแห่เทียนพรรษา


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี เข้าร่วมประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี

ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 แห่เทียนพรรษา
โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบรางวัล