ทดลองการกักน้ำ


เด็ก ๆ ตัวน้อย เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกคิด ฝึกทดลอง ฝึกสังเกต เรียนรู้ที่มาและที่ไป

ผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง และตอบคำถาม

วันนี้นำเสนอ "ทดลอง การกักน้ำ"
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่