เปิดงาน STEM WEEK


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ STEM WEEK ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561

และทำพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีการประกาศผู้ชนะประกวดหุ่นยนต์ยอดมนุษย์

/ มอบเกียรติบัตรให้ผู้แข่งขันต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการแสดง Science Show

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่