สัปดาห์ STEM WEEK DAY3


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ STEM WEEK ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561

เพื่อให้นักเรียนร่วมสนุกกับกิจกรรม และแข่งขันทักษะจากความรู้ ความสามารถ

ที่ได้เรียนมา ฝึกการคิดและแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าจากสถานการณ์จริง
.
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเรียนรู้ ร่วมสนุกไปด้วยกัน และมีการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ยอดมนุษย์

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่