แจกน้ำดื่ม POCARI SWEAT


วันที่ 6 กันยายน 2561

บริษัทโอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้นำเข้าสินค้า

เครื่องดื่มกลิ่นซิตรัส (ตราโพคารี่สเวท POCARI SWEAT)

จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเติมเต็มน้ำและแร่ธาตุ เพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย

พร้อมทั้งแจากเครื่องดื่มให้กับนักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา

ทางโรงเรียน ขอขอบคุณกิจกรรมดีดีจาก น้ำดื่ม POCARI SWEAT

.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่