กิจกรรมศุกร์หรรษา พี่นำน้องตาม


เช้าวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

พี่พี่ประถมและมัธยมศึกษา ร่วมกันเป็นจิตอาสา

จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับน้องๆ แผนกอนุบาล

โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า"ศุกร์หรรษา พี่นำ น้องตาม"

โดยจัดเป็นโซนฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น

ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เรื่องการอุ้มน้ำ

ฐานภาษาไทย มีเกมสนุกๆและเกี่ยวกับตัวอักษร

ให้เด็กๆสนุก ร้องเล่น คิดตาม

ฐานคณิตศาสตร์ ฝึกการจับคู่หาตัวเลข ที่ตรงกับภาพที่พี่ๆให้

และยังมีซุ้มหาตัวเลข ซุ้มต่อรูปทรงเรขาคณิต

ด้านการฝึกทักษะสร้างสรรค์ มีฐานดนตรีไทยและดนตรีสากล

ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เครื่องดนตรี

ลองสัมผัสจริง และร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน

เป็นการฝึกให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก ในเชิงสร้างสรรค์

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่