ทัศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์ 2561


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ร่วมนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานที่ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้นอกเหนือจากในโรงเรียน
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่