กิจกรรม 7 วัน 7 สี


เช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

พี่ๆ มาจัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วม

กับความสนุกสนานเล็กน้อยๆ กับชื่อกิจกรรม 7 วัน 7 สี

ร้อง เล่น เต้น ทาย และมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้น้องๆ